Muggen in het nieuws

Defensie mag helpen met het bestrijden van Aziatische bosmuggen

Het ministerie van Defensie is bereid het leger in te zetten bij het bestrijden van Aziatische bosmuggen in Flevoland, meldt het AD donderdag. Momenteel zijn er ruim elfduizend bosmuggen in de provincie.

“Militairen zijn altijd bereid om in actie te komen als er hulp nodig is, die taak heeft het leger volgens de Grondwet”, stelt Defensie-woordvoerder Jurriaan Esser in een interview met het dagblad. Het ministerie heeft vooralsnog geen verzoek gekregen om in te grijpen.

De mug komt al enkele jaren in Flevoland voor, maar is nooit effectief bestreden. Eerder liet minister van Volksgezondheid Bruno Bruins weten de strijd tegen de bosmug te staken.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij dat er dusdanig veel Aziatische bosmuggen in Flevoland zitten, dat de bestrijding niet gaat lukken. “De Flevolandse populatie is onuitroeibaar”, constateerde Bruins.

Hard nodig

Volgens insectenkenner Bart Knols is de bestrijding hard nodig. “Ik vind de opstelling van de minister, die de moed opgeeft, teleurstellend”, zegt de entomoloog tegen het AD. “De minister schat het risico voor de volksgezondheid door de Aziatische bosmug laag in. Maar ik denk dat deze muggen een veel groter risico vormen dan de minister denkt.”

Knols waarschuwt met name voor het overbrengen van gevaarlijke ziektes. Dit gevaar wordt volgens hem onderschat door de minister. Het leger kan hierbij uitkomst bieden. “Aziatische bosmuggen in Flevoland zijn uit te roeien met een eenmalige grote inspanning. Als het leger helpt, kan het.”

NVWA

De bestrijding van de tropische mug wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De instantie refereert aan een risicoanalyse in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit die analyse blijkt dat de kans op overdracht van ziektes erg klein is.

“Hoewel deze mug in het laboratorium in staat lijkt om bepaalde ziekten over te dragen, blijkt dat de mug dat buiten het laboratorium niet goed te kunnen.”

Door: Nu.nl 
https://www.nu.nl/dieren/5372447/leger-mag-van-defensie-helpen-met-bestrijden-aziatische-bosmug.html 

Geef een reactie